Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

"Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ"
Την ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 21:00, 
στο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (Άγιος Σπυρίδωνας)