Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους του Τ.Ε.Θ. ότι η παράσταση
 
της Κυριακής 23 Μαρτίου, στην Κυπαρισσία, δεν θα πραγματοποιηθεί
 
λόγω ασθένειας ενός εκ των συντελεστών. 
 
Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.